• ZW3D – zintegrowany system CAD/CAM
 • Pomaga zrealizować najbardziej wymagające zadania
 • Przyspiesza modelowanie i wytwarzanie
 • Zapewnia pełną obsługę od szkicu do przygotowania maszyny
 • 3 moduły CAD (Lite, Starndard i Professional)
 • 2 moduły CAM (2x Machining i 3x Machining)
 • 1 moduł CAD&CAM, zawierający w sobie ZW3D Professional i 3x Machining - ZW3D Premium
 • Szybsze modelowanie bryłowe, moc modelowania powierzchniowego i elastyczność szkiców 3D
 • Import i praca z dowolnymi plikami (edycja formatów neutralnych)
 • Skrócenie czasu naprawy modelu
 • Konwertowanie obrazów 2D do modeli 3D
 • Dodanie stylowego wyglądu
 • Pełna kontrola nad krzywizną powierzchni
 • Dynamiczny morfing dowolnych kształtów
 • Bezpośrednia edycja powierzchni
 • Praca z STL, chmurą punktów i danymi ze skanowania przy budowie modeli 3D i złożeń
 • Budowanie powierzchni, udoskonalenie siatki i naprawa części
 • Rekonstrukcja części
 • Wsparcie dla drukarek 3D i ramion pomiarowych
 • Szybkie tworzenie form bez naprawy
 • Automatyczne i ręczne tworzenie linii podziałowej
 • Projektowanie w czasie rzeczywistym i analiza krzywizny
 • Bezpośrednia edycja powierzchni i cech na bryłach i nie-bryłach
 • Automatyczne i ręczne tworzenie powierzchni podziału i wyciskaczy
 • Projektowanie od góry do dołu i od dołu do góry Szybkie i proste tworzenie animacji złożenia Technologia Burst ułatwiająca tworzenie dużych złożeń
 • Zwiększenie wydajności dzięki QuickMilling
 • Technologia SmoothFlow AFC™
 • Adaptacyjna kontrola posuwów
 • Inteligentna automatyzacja obróbki
 • Frezowanie Offset 3D z uwzględnieniem cech modelu
 • Nesting