Nazwa projektu: „Wdrożenie usługi frezowania oraz regeneracji narzędzi w firmie ABC-TOOLS SP. z o.o.”

  • Całkowita wartość Projektu: 2 070 193,77 zł
  • Wartość dofinansowania: 847 046,04 zł
  • Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup maszyn i urządzeń tworzących linię technologiczną, dzięki której było możliwe wdrożenie nowych usług w zakresie frezowania oraz regeneracji narzędzi wg koncepcji opracowanej przez Wnioskodawcę.
  • Planowanym efektem jest rozszerzenie działalności Wnioskodawcy.

Nazwa projektu "wdrożenie usługi frezowania oraz regeneracji narzędzi w firmie ABC-TOOLS sp. z o.o. nr RPDS.01.05.02-02-0063/16-00. w wyniku wdrożenia projektu zostały wprowadzone w firmie ABC- TOOLS sp. z o.o. następujące usługi:

  • Usługa regeneracji narzędi (jako główna usługa w projekcie)- narzędzia takie jak: stemple, wypychacza, wkładki, płytki, wykrojniki;
  • Usługa frezowania na frezie przy zastosowaniu mikrofresów.